Тухли вградени в основата на храм „Св. Николай” в Тутракан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Тухли вградени в основата на храм „Св. Николай” в Тутракан
Датировка:
1863 г.
Епоха:
Възраждане
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан