Възпоменателна значка „Музикален събор Силистра 23 май 1910 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Възпоменателна значка „Музикален събор Силистра 23 май 1910 г.”
Датировка:
1910
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан