Печат на Тутраканско научно дружество „Познай себе си”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Печат на Тутраканско научно дружество „Познай себе си”
Датировка:
1899
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан