Пищов авзалия (капсулен)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пищов авзалия (капсулен)
Датировка:
ХІХ в.
Епоха:
Възраждане
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан