Ножчета за бръснене „Златна Добруджа”. 1940 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Ножчета за бръснене „Златна Добруджа”. 1940 г.
Датировка:
септември 1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан