Народен орден „За гражданска заслуга“ (Кавалерийски кръст) на Христо Марков

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Народен орден „За гражданска заслуга“ (Кавалерийски кръст) на Христо Марков
Датировка:
24.09.1937 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан