Сметачна машина фацит

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Сметачна машина фацит
Датировка:
първата половина на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан