Меч двуостър (тесак – армейски)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Меч двуостър (тесак – армейски)
Датировка:
ХІХ в.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан