Печка за отопление на твърдо гориво

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Печка за отопление на твърдо гориво
Датировка:
Нова време. Края на ХІХ - началото на ХХ в.
Местонахождение:
В експозиция, ИМ, ет. 2, зала 4