Книга „Съчинения на Ан. П. Чеховъ”, том 1

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Книга „Съчинения на Ан. П. Чеховъ”, том 1
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан