Юбилеен медал "30 години от победата над фашистка Германия"

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Юбилеен медал "30 години от победата над фашистка Германия"
Датировка:
1975 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан