Юбилеен медал "40 години от победата над хитлерофашизма" на Яко Донков

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Юбилеен медал "40 години от победата над хитлерофашизма" на Яко Донков
Датировка:
1985 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан