Значка за активна дейност златна към Отечествения фронт

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Значка за активна дейност златна към Отечествения фронт
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан