Значка "ДКМС" с лента от Втора отчетно-изборна конференция на Общински комитет на ДКМС - Тутракан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Значка "ДКМС" с лента от Втора отчетно-изборна конференция на Общински комитет на ДКМС - Тутракан
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан