Значка за активна дейност златна към Отечествения фронт на Костадинка Нейчева

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Значка за активна дейност златна към Отечествения фронт на Костадинка Нейчева
Датировка:
12.02.1987 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан