Почетен знак "Герб на Тутракан"

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Почетен знак "Герб на Тутракан"
Датировка:
70-те години на ХХ век
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан