Юбилеен медал "100 години от Освобождението на България от османско робство 1877-1878 г." на Недялко Нейчев

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Юбилеен медал "100 години от Освобождението на България от османско робство 1877-1878 г." на Недялко Нейчев
Датировка:
1978 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан