Зимна полева униформа на лейтенант от БНА (на Дяко Й. Дяков от Тутракан)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Зимна полева униформа на лейтенант от БНА (на Дяко Й. Дяков от Тутракан)
Датировка:
70-те г. на ХХ век
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан