Медал "За прослужени години в Министерството на вътрешните работи" ІІІ степен

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Медал "За прослужени години в Министерството на вътрешните работи" ІІІ степен
Датировка:
5.09.1961 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан