Телефонен апарат „ТА-64“

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История (Най-нова история)
Наименование:
Телефонен апарат „ТА-64“
Датировка:
1965 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан