Войнишко канче емайлирано от Първата световна война

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Войнишко канче емайлирано от Първата световна война
Датировка:
1914 – 1918 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан