Табла (плоча) за писане и смятане

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей–Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Табла (плоча) за писане и смятане
Датировка:
Началото на ХХ век
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан