Дамска лятна шапка

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей–Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Дамска лятна шапка
Датировка:
20-те години на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан