Дамска филцова шапка черна

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Дамска филцова шапка черна
Датировка:
30-те години на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан