Дамска асиметрична шапка от кадифе

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Дамска асиметрична шапка от кадифе
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан