Дамска шапка, цвят бордо

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Дамска шапка, цвят бордо
Датировка:
30-те - нач. на 40-те г. на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан