Дамска блуза с дълъг ръкав

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Дамска блуза с дълъг ръкав
Датировка:
начало на 20-те г. на ХХ в. (малко след ПСВ)
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан