Знаме на пионерска дружина № 5 „Назъм Хикмет“, гр. Тутракан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Знаме на пионерска дружина № 5 „Назъм Хикмет“, гр. Тутракан
Датировка:
началото на 50-те години на ХХ век
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан