Дамски чадър

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Дамски чадър
Датировка:
Началото на ХХ век.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
ИМ, фондохранилище „История” , стелаж юж. стена