Телефонен апарат с индукторно повикване – Г- тип

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История/Нова история
Наименование:
Телефонен апарат с индукторно повикване – Г- тип
Датировка:
Обр. 1943.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан