Радиоапарат „Сименс”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История/Нова история
Наименование:
Радиоапарат „Сименс”
Датировка:
30-те години на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан