Джемпър дамски

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История/Нова история
Наименование:
Джемпър дамски
Датировка:
Начало на ХХ век
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан