Чадър дамски черен

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История/Нова история
Наименование:
Чадър дамски черен
Датировка:
Началото на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан