Мраморна плоча с възпоменателен надпис за дарение на дворно място за построяване на училище

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История/Нова история
Наименование:
Мраморна плоча с възпоменателен надпис за дарение на дворно място за построяване на училище
Датировка:
8 май 1880 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан