Фрагменти от бронзов колан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История/Възраждане
Наименование:
Фрагменти от бронзов колан
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан