Стъкленица със Светото Разпятие

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Стъкленица със Светото Разпятие
Датировка:
20-те години на ХХ век
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан