Персонален компютър „Правец 16“ с монитор и клавиатура

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Персонален компютър „Правец 16“ с монитор и клавиатура
Датировка:
1988 - 1990 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан