Юбилеен плакет „100 години предучилищно възпитание в Българя“

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Юбилеен плакет „100 години предучилищно възпитание в Българя“
Датировка:
1982 г
Епоха:
Най-нова история
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан