Републикански орден „Кирил и Методий“, ІІІ степен

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
история
Наименование:
Републикански орден „Кирил и Методий“, ІІІ степен
Датировка:
80-те години на ХХ в.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан