Юбилеен медал „100 години от Освобождението на България от османско робство“

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Юбилеен медал „100 години от Освобождението на България от османско робство“
Датировка:
1978 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан