Паметен знак „Тутракан“

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Паметен знак „Тутракан“
Датировка:
80-те години на ХХ в.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан