Значка „Вечна дружба“

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Значка „Вечна дружба“
Датировка:
70-те г. на ХХ в.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан