Значка „Първенец в социалистическото съревнование за 1986 г.“

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Значка „Първенец в социалистическото съревнование за 1986 г.“
Датировка:
1986 г.
Епоха:
Социализъм
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан