Значка „За активна дейност сребърна "Отечествен фронт"

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Значка „За активна дейност сребърна "Отечествен фронт"
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан