Значка „Първенец в социалистическото съревнования в чест на ХІІІ конгрес на БКП“

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Значка „Първенец в социалистическото съревнования в чест на ХІІІ конгрес на БКП“
Датировка:
1986
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан