Народен орден на труда сребърен

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
история
Наименование:
Народен орден на труда сребърен
Датировка:
1968 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан