Юбилеен медал „100 години от рождението на Георги Димитров“

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Юбилеен медал „100 години от рождението на Георги Димитров“
Датировка:
1982 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан