Юбилеен медал „1300 години България“

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Юбилеен медал „1300 години България“
Датировка:
1981
Епоха:
най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан