Юбилеен медал „80 години революционно профсъюзно движение в България“

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Юбилеен медал „80 години революционно профсъюзно движение в България“
Датировка:
1984 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан