Пагони на капитан от БНА

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пагони на капитан от БНА
Датировка:
1971 г.
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан